Korisnici naše opreme su:

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne odnose

Elektrokrajina a.d. Banja Luka

Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje

Kozaraputevi a.d. Banja Luka

Niskogradnja d.o.o. Laktaši

Sarajevoputevi d.d. Sarajevo

RMU Abid Loloć Bila, Travnik

Hidroelektrana Dabar d.o.o. Trebinje

Etmax d.o.o. Banja Luka

Entea d.o.o. Sarajevo

Srednja građevinsko-geodetska škola Sarajevo

Vodovod a.d. Trebinje

Vodovod a.d. Banja Luka

Šumsko gazdinstvo Gradiška

TRA d.o.o. Tešanj

Vodovod a.d. Gradiška

Grad / Općina Livno

Enikon-gradnja d.o.o. Zvornik

Geokop d.o.o. Derventa

Gross d.o.o. PJ Rudnik Sase Srebrenica

Komunalac a.d. Derventa

Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo

Topinox d.o.o. Prnjavor

Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka

Hercegovinaputevi a.d. Trebinje